субота, 3 березня 2012 р.

Природознавство. 1 клас


ПРОГРАМА
1 клас
(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП (1 год.)
Для чого ми вивчаємо природознавство.
Учень:
розповідає
що вивчає предмет природознавство.
РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.)
 Що треба знати про природу. Жива і нежива природа. Як людина пізнає світ.
Спостереження та досліди. Природні  та рукотворні  об’єкти (тіла). Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність. Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.

Екскурсії.
§        Ознайомлення з об’єктами  неживої та живої природи.
§        Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.
Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
Дослідницький практикум. З чого  це виготовлено? (Запитай у батьків).

Учень:
наводить приклади
об’єктів живої  та неживої природи;
об’єктів створених руками людини;
природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;
називає органи чуття людини;
має уявлення про:
спостереження та досліди як методи вивчення природи;
ознаки живих організмів;
прилади, за допомогою яких досліджують природу;
групує об’єкти неживої і живої природи, природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;
спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи;
досліджує природні обєкти та обєкти, створенні людиною;
порівнює об’єкти (тіла) неживої і живої природи;
знає правила поведінки в природі;
аналізує ілюстрації  у підручнику і здобуває з них необхідну інформацію;
працює в групі: обговорює в групах і складає розповідь про екскурсію;
дотримується правил поведінки під час екскурсій.
РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год.)
Сонце та його значення для життя на Землі.
Вода та її властивості. Вода в природі  та в житті людини.  Повітря та його властивості. Значення повітря для живої природи.
Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини.
Гірські породи, їх значення для людини.

Практична робота. Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю.
Демонстрація властивостей води (безбарвна, прозора, приймає форму посудини, тече).
Демонстрація властивостей повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти увесь доступний простір).
Дослідницький практикум.  Куди  зникає вода з калюжі?

Учень:
називає складові неживої природи;
має уявлення  про значення Сонця для живої природи;
називає  властивості повітря, води, склад ґрунту; 
спостерігає:
досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;
досліджує властивості повітря;
розпізнає 2-3 види гірських порід своєї місцевості;
розповідає:
про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини;
про використання людиною гірських порід (2-3 приклади);
про економне використання води;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт.
РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год.)
Рослини, їхня будова.  Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні та хвойні рослини.  Дикорослі і культурні рослини. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі. Тварини живого куточка, домашні улюбленці.

Практична робота. Вивчення будови рослин.
Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами. 
 Екскурсії:
§        у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки  у природі.
§        у краєзнавчий музей, шкільний живий куточок, зоопарк (на вибір).
Дослідницький практикум. Як живуть мурахи?

Учень:
називає  частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів;
знає правила поведінки в природі;
порівнює дерева, кущі, трав’янисті рослини; листяні і хвойні рослини;
будову різних видів комах, риб, птахів, звірів;
групує зображення  дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування;
класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;
розглядає ілюстрації підручника і здобуває з них необхідну інформацію;
працює в парі: доглядає  за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку;
працює в групі: аналізує малюнки підручника, розповідає про отриману інформацію, про результати спостережень за тваринами;
спостерігає за життям тварин у природі,  в живому куточку;
допомагає птахам узимку;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, практичних робіт, екскурсій;
оцінює конкретні приклади поведінки в природі, власну діяльність.
РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год.)
Природа в місті/селі  та її околицях. Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю. Тварини рідного краю. Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в місті/селі.
Екскурсія до водойми (у ліс). Правила поведінки поблизу водойми (у лісі).
Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі). Дослідницький практикум.
Чим славиться моє місто (село).


Учень:
знає назву свого міста (села); домашню адресу;
називає водойми рідного краю;
пам’ятки природи в рідному краї;
2-4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості (дикорослі (лікарські рослини), культурні рослини;  дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до Червоної книги України; 
дотримується правил поведінки поблизу водойм;
пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості;
знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорює отриману інформацію;
формулює висновки про необхідність захищати рослин і тварин рідного краю;
працює в парі:  аналізує інформацію, висуває пропозиції, аргументи, судження  щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст  підручника, розповідає про отриману інформацію; про результати спостережень у природі; презентує міні-проект;
спостерігає за життям тварин;  
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій;
досліджує особливості природи рідного міста (села);
оцінює власну діяльність.
РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (8 год.)
Україна – моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Водойми України.  Найбільші річки та озера України їх значення для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір.

Міні-проект. Як облаштувати джерело? Дослідницький практикум.  Мандрівка Україною, про яку ти мрієш.

Учень:
має уявлення про
карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
знає:
назву Батьківщини, столицю України, назви(2-3) морів, гір та найбільших річок України;
знаходить на карті України рівнини, гори, водойми;
пояснює господарське значення водойм;
наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи;
моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст  підручника, розповідає про отриману інформацію;
оцінює власну діяльність.
РОЗДІЛ VІ. Запитання до  природи (5 год., впродовж року, тематика за вибором учителя)
§        З  чого виробляють папір?
§        Звідки береться рослинне масло?
§        За що нам вдячні домашні улюбленці (рослини, тварини)?
§        Як економно використовувати воду вдома?
§        Чи розуміють тварини одне одного?
§        Чому малює твій олівець?
§        Чому підстрибує м’яч?
§        Чим снідає їжачок?
Учень:
працює з інформацією:
читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;
дотримується правил екологічної поведінки у побуті (економія води);
знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання до природи (про рослин, тварин, явища у живій та неживій природі), готує  розповіді та обговорює їх.
РЕЗЕРВ  6 год.

Немає коментарів:

Дописати коментар