субота, 3 березня 2012 р.

Фізична культура. 1 клас


1 клас
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Теоретико-методичні знання

Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я. Життєво важливі способи пересування людини. Постава як основа здоров’я. Режим дня. Особиста гігієна. Спортивний одяг і взуття. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури. Міфи і легенди Староданьої Греції про виникнення Олімпійських ігор.

ІІ. Способи рухової діяльності

1.       Школа культури рухів з елементами гімнастики:
·                організовуючі вправи: стійки, команди, шикування, розмикання і змикання;
·                загальнорозвивальні вправи;·                положення тіла у просторі: 
         -    сіди,

-          упори,

-           виси,
·                елементи акробатики: групування;

Учень, учениця:

має уявлення:

 про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я; про значущість правильної постави; режим дня;

називає:
життєво важливі способи пересування людини; предмети спортивного одягу та взуття; де і коли зародилися Олімпійські ігри; на честь кого проводили давні Олімпійські ігри; 


виконує:
 організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці  «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);
загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи;
положення тіла у просторі:
сіди (ноги нарізно, на п’ятах, зігнувши ноги );
 упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах);
виси (стоячи, лежачи);
елементи акробатики: групування (сидячи, лежачи), перекати в групування, перекид боком;
дотримується:
 правил рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури;

Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
Стройові команди і прийоми:
а) команди “Рівняйсь!”, “Струнко!”, “Вільно!”;
б) повороти “Праворуч!”, “Ліворуч!”;
в) поворот “Кругом!”;

а)

а), б)

а), б), в)
з незначними помилками

а), б), в)
Комплекси:
а) ранкової гігієнічної гімнастики;
б) для формування правильної постави;
в) для запобігання плоскостопості;
г) фізкультурної паузи
Не виконує жодного

1

2

3
Акробатичні елементи на вибір:
а) групування сидячи;
б) перекати в групуванні;
в) перекид боком
не  виконує
жодного
елементу

1
 
      2

3
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)
дівч.– 2
хл. - 3
дівч.– 4
хл. - 6
Безпечний рівень:
 дівч.– 6
хл. - 10
Результат, вищий за безпечний рівень
Нахил тулуба із положення сидячи (см)
дівч.– 1
хл. - 0
дівч.– 2
хл. - 1
Безпечний рівень:
 дівч.– 4
хл. - 2
Результат, вищий за безпечний рівень
Підтягування у висі лежачи (разів)
дівч. – 2
хл. -  3
дівч. – 5
хл. -  6
Безпечний рівень:
 дівч. – 7
хл. -  9
Результат, вищий за безпечний рівень

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2.       Школа пересувань:

·                ходьба;


·                біг;

·                танцювальні кроки;·                лазіння та перелізання;

·                пересування на лижах:
- організовуючі команди і прийоми,

- пересування,

- повороти,·                плавання:
-          вправи на суші;


-          вправи у  воді;


Учень, учениця:

виконує:
ходьбу: на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; ходьбу на підвищеній опорі (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук, чергуючи з присіданнями, нахилами;
біг: з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м;
танцювальні кроки: приставний крок в сторону, вперед, назад; крок галопу; крок польки; елементи українських народних танців, танцювальна комбінація на 32 такти;
лазіння по горизонтальній та похилій (кут 20 градусів)  гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах; по гімнастичній стінці у різних напрямках;
перелізання через перешкоду, висотою до 80 см; підлізання під перешкодою;
пересування на лижах:
організовуючі команди і прийоми: перенесення лиж, пересування в колоні з лижами, команди: “Лижі на плече!”, “Лижі під руку!”, “Лижі до ноги!”, “На лижі ставай!”;
пересування ступаючим і ковзним кроком;     подолання      дистанції    до 600 м;
повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж;
плавання:
вправи на суші – підготовчі вправи для звикання до води;
вправи у  воді - вправи для ознайомлення з диханням у воді; рухи руками і ногами, стоячи на дні; вправи для пересування по дну ( ходьба по дну перехресним кроком, приставним кроком, з різними положеннями рук, ходьба із прискоренням,  вправи на занурення та відкривання очей у воді; вправи для навчання диханню; вправи на спливання (“поплавок”,“медуза”, “зірочка”); ковзання на грудях та на спині;
дотримується:
 правил безпеки під час виконання видів пере

Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги


Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
“Човниковий біг” 4х9 м (с)
дівч.– 15,4
хл. -  14,8
дівч.– 14,7
хл. -  14,2
Безпечний рівень:
 дівч.– 14.1
хл. -  13.6
Результат, вищий за безпечний рівень
Чергування ходьби та бігу до
1000 м (м)
дівч. – 600
хл. -  800
дівч. – 700
хл. -  900
Безпечний рівень:
 дів. – 800
хл. -  1000
Результат, вищий за безпечний рівень
Танцювальні кроки на вибір:
а) приставний крок;
б) крок галопу;
в) крок  польки;
г) танцювальна комбінація на 32 такти


1


2


3


танцюваль-на комбінація
Лазіння та перелізання, на вибір:
а) по горизонтальній лаві в упорі стоячи на колінах;
б) по похилій лаві в упорі стоячи на колінах;
в) по гімнастичній стінці;
г) через перешкоду, висотою до
80 см

1

2

3

4
Пересування на лижах, на вибір:
а) ступаючим кроком;
б) ковзним кроком;
в) повороти переступанням навколо носків лиж;
г) повороти переступанням навколо п’ят лиж

а)

а),г)

а),г), в)

а),б), г), в)
Плавання:
а) ходьба по дну;
б) “медуза” або “зірочка”;
в) ковзання на грудях;
г) ковзання на спині

   а)

а), б)

в) або г)

б), в), г)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

3.       Школа м’яча:

·                вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим);

·                вправи з великим м’ячем (гумовим, футбольним №3, волейбольним, для міні-баскетболу);


Учень, учениця:
виконує:
 вправи з малим м’ячем: тримання м’яча, підкидання м’яча правою і лівою рукою; ловіння м’яча однією та двома руками після відскоку від стіни, підлоги; метання м’яча правою і лівою рукою із-за голови, стоячи на місці; метання м’яча у вертикальну ціль з відстані 8-10 м;

вправи з великим м’ячем: тримання м’яча; підкидання м’яча і ловіння його після відскоку від підлоги; передавання м’яча з рук у руки у колі, в колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами; перекидання м’яча у парах; удари м’яча об підлогу однією та двома руками; ведення м’яча на місці правою і лівою рукою; ведення м’яча носком у кроці; зупинка м’яча, що котиться підошвою; ведення м’яча носком; удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу;

дотримується:

 правил безпеки під час занять з м’ячем

 Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги


Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
Метання    малого   м’яча  з-за голови  у   ціль (1 х 1м ) з відстані 6 м із 5 спроб (попадань):
хлопці
дівчата1
жодного попадання2
13
24
3
Ведення м’яча на місці:
а) правою рукою або  лівою рукою, (ударів):
хлопці
дівчата4 і менше
3 і менше5
48
610
8
Зупинка м’яча, що котиться, підошвою із 5 спроб:
хлопці
дівчата


1 або жодної зупинки
жодної зупинки


2

1


3

2


4

3

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4.       Школа стрибків:
·                стрибки;
·                стрибки зі скакалкою;·                стрибки в глибину;


·                стрибки у висоту;


·                стрибки у довжину з місця поштовхом двома ногами


Учень, учениця:

виконує:
стрибки на  місці на одній, двох ногах, з поворотами праворуч, ліворуч, кругом; з просуванням вперед, назад, у присіді правим та лівим боком;
стрибки зі скакалкою: стрибки поодинці, парами через довгу скакалку, що гойдається, обертається вперед, назад; стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед;
стрибки в глибину з висоти до 40 см з м’яким приземленням; зіскок із гімнастичної лави вигнувшись;
стрибки у висоту через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, з прямого розбігу; застрибування на підвищену опору (3-4 мати, складені один на одний) і зістрибування вигнувшись;

стрибки у довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг;

дотримується:
правил безпеки під час занять стрибковими вправами.
 Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
Стрибок у довжину з місця (см)
дівч. – 75
хл. – 85
дівч. – 85
хл. – 95
Безпечний рівень:
 дівч. – 90
хл. – 100
Результат, вищий за безпечний рівень
Стрибок у висоту з прямого розбігу (см):
дівчата
хлопці

менше 50
 менше 55

50
55
Безпечний рівень:
 дівч. – 60
хл. – 65
Результат, вищий за безпечний рівень
Стрибки через скакалку на двох ногах (разів):
дівчата
хлопці


менше 8
менше 5


8
5


10
7


15
9

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5. Школа активного відпочинку (рекреації):
рухливі ігри

Учень, учениця:

бере участь у рухливих іграх та застосовує їх під час активного відпочинку:
для школи культури рухів:  “Совонька”, “Колобки та їжачки”, “Збирання  листя”, “Слухай сигнал”, «Театр звірів», «Життя лісу», «Літає – не літає», «Клас, струнко!», “На свої місця”, “Вершники-спортсмени”, «Швидко стати в шеренгу», “Переліт птахів”, “Секретне завдання”, “Тихо-гучно”;
для школи пересувань: «Ой, у полі жито», “По гриби”, “До своїх прапорців”, “Ми весела дітвора” ,“Виклик номерів”, “Вовк у канаві”, “Будиночки”, “Іподром”, “Горобці й ворони”, “Ловіння мавп”; для плавання – “Бігом по воді”, «Рибаки і рибки», «Квач на воді», для занять на лижах - “Прокладання залізниці”, “Потяг”;
для школи м’яча: “Липкі кущики”, “Хто влучніше?” “Гравець у колі”, “Влучно в ціль”, “Світлофор”, “Хвостики ”,“Жонглер”, “Передав – сідай!”, “Займи вільне коло”, “Займи вільне коло”, «Приборкувач м’яча»;
 для школи стрибків – “Хто більше?”, “Стрибунці-горобчики”, “Стрибки по “купинах”, «Через зони»;
дотримується:
правил рухливих ігор та  безпеки під час їх проведення

Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
Вміння грати у народні та рухливі ігри (к-сть ігор)

1

2

3

4

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5.        Школа сприяння розвитку фізичних здібностей :
-          сили;


-          швидкості;-          витривалості;-          гнучкості;


-          координації.Учень, учениця:

застосовує:
 вправи для розвитку:
сили: вправи з подоланням власної ваги на похилій площині; лазіння в упорі на колінах та упорі присівши, перелізання через перешкоди з опорою на руки; підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці), вистрибування вгору  із присіду;
швидкості: повторний біг  3-4 х 10 м; біг в упорному положенні; прискорення з різних вихідних положень; біг на місці з максимальною частотою кроків;
витривалості: біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м;
гнучкості: махові  рухи руками і ногами у різних напрямках з амплітудою, що поступово збільшується, нахили тулуба в різних напрямках у положенні стоячи, пружинячі нахили у положенні сидячи; викрути рук з гімнастичною палицею, пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”;
координації, пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод; пересування із зупинками за зоровим і слуховим сигналами, під час пересування раптові зупинки у заданій позі за сигналом, “човниковий” біг 4 х 9 м, 3 х 10 м;  рухливі народні ігри та естафети;
дотримується:
 умов і правил безпеки  виконання  вправ.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

6.       Школа постави:

·                загальнорозвивальні вправи без предметів на місці

·                загальнорозвивальні вправи в русі;
·                загальнорозвивальні вправи з предметами;

·                вправи на відчуття правильної постави;

·                вправи для профілактики плоскостопостіУчень, учениця:
виконує:
загальнорозвивальні вправи без предметів на місці:
вправи для м’язів: нахили та повороти голови;
вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса: згинання та розгинання верхніх кінцівок, колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині;
для м’язів тулуба з вихідних положень стоячи, сидячи, лежачи: нахили вперед, в сторони, назад, повороти тулуба, пружинячі рухи;
для м’язів живота з вихідного положення лежачи на спині, животі, підйом з положення лежачи в положення сидячи;
для м’язів спини: вправи з вихідного положення лежачи на животі;
для м’язів нижніх кінцівок та збільшення рухливості культових суглобів: присіди, напівприсіди, згинання та розгинання ніг, відведення ніг в сторони з різних вихідних положень, вправи на рівновагу;
загальнорозвивальні вправи в русі: різновиди ходьби, бігу, стрибки, вправи на координацію.
загальнорозвивальні вправи з предметами:
викрути рук зі скакалкою, з гімнастичною палицею;
вправи на відчуття правильної постави:
біля вертикальної осі, гімнастичної стінки, біля дзеркала;
вправи для профілактики плоскостопості:
ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки;
дотримується:
вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави.

 Орієнтовні  навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу
Рівень навчальних  досягнень учнів
початковий
середній
достатній
високий
Комплекси:
а) формування правильної постави;

б) для запобігання плоскостопості.

Не виконує жодного

1

2

3

Немає коментарів:

Дописати коментар